Als vzw zijn we erkend door de Koning Boudewijnstichting en bij storting op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met vermelding "vzw Co-Living" vanaf 40 € ontvangt u automatisch een fiscaal attest.